Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 614786

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468352
user_idpuste2232494
fobject_idpuste614786
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 622554

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468353
user_idpuste2232494
fobject_idpuste622554
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 624132

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468354
user_idpuste2232494
fobject_idpuste624132
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 624490

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468355
user_idpuste2232494
fobject_idpuste624490
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 624544

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468356
user_idpuste2232494
fobject_idpuste624544
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 625389

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468357
user_idpuste2232494
fobject_idpuste625389
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 626220

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468358
user_idpuste2232494
fobject_idpuste626220
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska

Załączono plik 642867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2468359
user_idpuste2232494
fobject_idpuste642867
resource_idpuste1699
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10246
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-22 11:30:23  Marzena Szwargolińska

Utworzono ofertę pracy 10246 o nazwie 'Nabór do służby w PSP'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste10246
namepusteNabór do służby w PSP
shortpuste nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby)
fullpuste

 Nabór do służby w PSP na stanowiska stażysta w służbie
przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby)

contact_personpustest. str. Marzena Szwargolińska
educationpuste2
user_idpuste2232494
resource_idpuste1699
language_idpuste1
occupationpusteStażysta
phonepuste81-880-14-89
deadlinepuste2019-09-05
publishfrompuste2019-08-22
publishtopuste2019-12-31
slugpustenabor-do-sluzby-w-psp
2019-08-22 11:30:23  Marzena Szwargolińska

Pole slug zmieniło wartość z 'nabor-do-sluzby-w-psp' na '10246_nabor-do-sluzby-w-psp'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugnabor-do-sluzby-w-psp10246_nabor-do-sluzby-w-psp
2019-09-06 10:41:14  Marzena Szwargolińska

Pole short zmieniło wartość z ' nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) ' na ' nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
short nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby)
2019-09-06 10:41:26  Marzena Szwargolińska

Pole short zmieniło wartość z ' nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) ' na 'nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
short nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby) nabór na stanowiska stażysta w służbie przygotowawczej(docelowo starszy ratownik medyczny służby)
2019-09-10 14:13:03  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 11:16:50  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 12:00:14  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 12:01:12  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-12 13:45:47  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-09-13 14:40:17  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-10-15 10:26:21  Marzena Szwargolińska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się