2017-11-21

Wydziały i stanowiska

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Buzała -  Dowódca Jednostki

mł. bryg. inż. Piotr Łucjanek - Zastępca Dowódcy Jednostki
 • telefon – (81) 880 14 88

Wydział operacyjno-szkoleniowy

bryg. inż. Tomasz Gębala – Naczelnik wydziału
 
 • telefon – (81) 880 14 82 
 • telefon – (81) 880-14-83 
W ramach wydziału operacyjno-szkoleniowego funkcjonuje
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
 • telefon – (81) 886 34 47 
 • fax – (81) 880 14 81 
Sekcja kontrolno-rozpoznawcza
mł. bryg. mgr inż. Monika Ryciak – Kierownik sekcji
st. kpt. mgr inż. Łukasz Wiejak - Specjalista
 • telefon – (81) 886 11 90 
 • telefon – (81) 886 11 91
Sekcja organizacyjno - kadrowa
st. str. Marzena Szwargolińska – Stażysta
 • telefon – (81) 880 14 89
 mgr Dorota Czarnobil – Starszy specjalista
 • telefon – (81) 888 65 95
Sekcja Logistyki
mł. asp. mgr inż. Emil Głogowski – Starszy Inspektor
ogn. Artur Szaruga - Starszy Technik
 • telefon – (81) 886 11 96 
Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów
mgr Beata Kotowska – Główny księgowy
mgr Agata Pomianowska – Starszy kasjer
 • telefon – (81) 880 14 85

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się