2017-11-21

Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Puławach

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Podhajny

telefon – (0 81) 888 65 95 fax – (0 81) 888 65 96

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00.

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Puławach

bryg. mgr inż. Krzysztof Morawski

telefon – (0 81) 880-14-84